Maatschappelijke voorlichtingen

Lumen organiseert voorlichtingsbijeenkomsten die een verdieping zijn op de (psycho)sociale en maatschappelijke gevolgen van het hebben van psychische aandoeningen. Dit doel wordt bereikt door het bespreekbaar maken en vergroten van kennis rond thema’s als de invloed van stigmatisering, verslaving, sociale terugtrekking en sociaal isolement, eenzaamheid, zelfverwaarlozing en de gevolgen ervan voor maatschappelijke deelname.

In deze bijeenkomsten wordt per thema de vraag beantwoord: Wat zijn de achtergronden die spelen bij dit thema? Wat zijn de hindernissen die genomen moeten worden voor de persoon in kwestie om het thema bespreekbaar te maken en wat heeft deze persoon nodig om (weer) gebruik te durven maken van zorg en ondersteuning en het geloof terug te vinden in zichzelf en zijn mogelijkheden weer te kunnen aanhaken in en met de maatschappij?

 

De voorlichting wordt uitgevoerd door een ervaringsdeskundige workshopleider samen met ervaringsdeskundige voorlichters en belangenbehartigers. De thema’s worden op deze wijze toegelicht door ervaringsdeskundigen die kunnen uitleggen wat de wisselwerking is tussen het thema en psychische klachten. Op welke wijze hebben deze invloed op elkaar en compliceren zij de problematiek? Tegen welke belemmeringen lopen mensen aan? Maar ook welke oplossingen zijn er?

Voor wie

Deze voorlichtingen zijn gericht op beroepsgroepen in het sociale domein: wijkteams,
medewerkers Serviceplein, sociaal werkers, buurtregisseurs, wijkbewoners, woningcorporaties,
vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren in maatschappelijke organisaties en informele
zorg en buurtbewoners.

Locatie

De bijeenkomsten kunnen laagdrempelig in de wijken plaatsvinden in overleg met de
specifieke wensen van organisaties die werkzaam zijn in het sociale domein in Holland Rijnland.

Een voorlichting aanvragen