Voor onze groeiende organisatie zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker, om ons team van cliëntondersteuners te versterken.

Medewerker Cliëntondersteuning 28 uur per week

De functie is per november 2019 beschikbaar, in eerste instantie voor een periode tot 1 juli 2020.

In deze functie heb je naast uitvoerende taken ook coördinerende taken. Als medewerker cliëntondersteuning ben je vooral actief in de individuele cliëntondersteuning. Dit kan zowel op locaties in de wijken als thuis bij mensen zijn. In deze functie staat contact maken, informeren, motiveren en vergroten van keuzemogelijkheden van zorgvragers centraal. Inzet van ervaringskennis is daarbij van grote waarde.

Een deel van de uren voor deze functie is expliciet bedoeld voor de inzet van outreachende cliëntondersteuning. Deze vorm van ondersteuning is gericht op vroegtijdige signalering, hulp/ondersteuning bij mensen die de grip op het leven vanwege psychische problematiek zijn kwijtgeraakt. Lumen biedt aanvullend op de hulpverlenende organisaties laagdrempelig contact in de wijk.

Belangrijkste werkzaamheden in de functie van medewerker cliëntondersteuning zijn:

Werven, coördineren, aansturen en begeleiden van een team van onafhankelijke ervaringsdeskundige cliëntondersteuners in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek, dat op beroepskrachten aanvullende ondersteuning biedt vanuit de eigen leefwereld en waarbij de volgende onderdelen centraal staan:

 • Informatie en advies: het vanuit de eigen en collectieve ervaringskennis informeren over de mogelijkheden van (informele) zorg en ondersteuning en van herstel en empowerment;
 • Het in de wijk contact maken met mensen van wie vermoed wordt dat zij in een sociaal isolement leven vanwege psychische klachten en aandoeningen, psychosociale problematiek of sociale uitsluiting;
 • Samenwerken met collega’s en externe partners en inschakelen van de juiste expertise bij de problematiek waar mensen mee worstelen;

 
 
De taken worden twee dagdelen per week uitgevoerd vanuit het Steun- en Informatiepunt op de Hooigracht 12-14 in Leiden en meerdere dagdelen per week op locaties in de Duin- en Bollenstreek, bij mensen thuis of op locaties bij samenwerkingspartners (Ambulant Steun- en Informatiepunt). Ook netwerkoverleggen, die op bepaalde tijdstippen in de week of maand plaatsvinden horen bij de taken.

 

Wij zijn op zoek naar een medewerker Cliëntondersteuning die:

 • kan voorlichten en een klankbord zijn over psychische problematiek zowel theoretisch als vanuit eigen of collectieve ervaringskennis of die hiertoe snelle toegang heeft;
 • de implicaties van leven met psychische problematiek goed weet te herkennen en verwoorden;
 • bereid is te werken vanuit de visie op gelijkwaardigheid en inzet van ervaringskennis die door Stichting Lumen wordt nagestreefd.
 • zich gemakkelijk toegang kan verschaffen tot specifieke ervaringskennis van anderen met (chronische) psychische problematiek;
 • bereid is om ontbrekende kennis aan te vullen en door te ontwikkelen;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en zich kan bewegen tussen en communiceren met verschillende partijen in het werkveld;
 • kennis en vaardigheden heeft als het gaat om de sociale kaart en voorzieningen binnen de maatschappelijke zorg en welzijn;
 • een belangenbehartiger in hart en nieren en bereid om gesignaleerde knelpunten door te zetten.

 

 

Ons aanbod

We bieden een uitdagende functie aan in een vernieuwende organisatie waar voldoende mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen.

Deze functie is ingedeeld in schaal 7 van de CAO Welzijn. Deze schaal loopt van € 2.300-3.787,-.

Stichting Lumen biedt scholing en intervisie voor medewerkers en vrijwilligers.

Ben je geïnteresseerd in de functie? Stuur dan cv en motivatiebrief naar Jeanine Speckman, jeaninespeckman@lumen-hollandrijnland.nl en Monique van Biezen via mvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl.Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Monique van Biezen op 06-538 317 54.

Het is mogelijk om te solliciteren t/m 3 november 2019.