Over

Jezelf zijn, ontmoeten en meedoen

Stichting Lumen Holland Rijnland* is een onafhankelijke, regionale cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben (gehad) met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek.

 Missie

Stichting Lumen wil in de regio Holland Rijnland: 

          mensen uit haar doelgroepen een veilige plek te bieden voor ontmoeting;

          mensen ondersteunen in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel, waarbij de (ontdekking van de) eigen wensen, doelen en mogelijkheden op  het gebied van (arbeids)participatie centraal staan;

          beleidsondersteuning en belangenbehartiging bieden: de partners in de regio Holland Rijnland vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid en innovatie ondersteunen in hun nieuwe rol en verantwoordelijkheid;

          actief werken aan preventie, door het bieden van onafhankelijke peer-to-peer cliëntondersteuning

          actief werken aan deskundigheidsbevordering en beeldvorming gericht op het bevorderen  van acceptatie voor onze doelgroep in de maatschappij.

 

(*voorheen GGz Informatiepunt Holland Rijnland, Stichting ZON en Inloophuis Psychiatrie Leiden)