Respijthuis Leiden

Leidse Regio

Een veilige plek voor wie het even tegenzit. Mensen met psychische klachten kunnen in het Respijthuis even op respijt komen. Het Respijthuis Leiden is gevestigd op de tweede etage van ons pand op de Hooigracht 12 in Leiden 

Het Respijthuis is een initiatief van Stichting Lumen Holland Rijnland, in samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio.  Het is een logeerplek voor voor mensen die psychische problemen ervaren en die even op adem willen komen in een rustige omgeving.

Met ‘respijt’ wordt de tijdelijke opvang bedoeld als er extra behoefte is aan een rustige, veilige en herstelondersteunende omgeving. Meestal is er sprake van oplopende stress waardoor risico bestaat dat psychische en/of sociale problemen verergeren. Om een terugval of zelfs een crisis te voorkomen kan je in het respijthuis ‘op adem’ komen en weer grip te krijgen op het eigen herstel.

Voor wie is het Respijthuis bedoeld?

  • Voor mensen die een ingrijpende gebeurtenis in hun leven meemaken, zoals het verlies van een dierbare of een ernstig conflict.
  • Als familie, naastbetrokkenen en/of mantelzorgers zijn tijdelijk niet beschikbaar (bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of overbelasting).
  • In de thuissituatie heerst een gespannen sfeer en/of is er ruzie.
  • Een behandelaar of begeleider kan onvoldoende ondersteuning bieden in de thuissituatie.

Uiteraard zijn er meerdere situaties te bedenken, maar in essentie gaat het om toename van stress en waarvoor in de thuissituatie onvoldoende steun geboden wordt.

Tijdelijke opvang

In het Respijthuis in Leiden zijn vier kamers. Opgeleide ervaringsdeskundigen zullen de gasten overdag begeleiden. De opvang in het Respijthuis is tijdelijk, gasten kunnen er maximaal twee weken logeren. Het is de bedoeling dat ze na deze rustperiode terugkeren naar huis. Mensen die langdurige klinische zorg nodig hebben of dakloos zijn behoren niet tot de doelgroep. We zien dat een kortdurend verblijf in het Respijthuis ergere problemen kan voorkomen.

Een Respijthuis is niet hetzelfde als een psychiatrische kliniek. Het is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. In het Respijthuis werken ervaringsdeskundigen, die voor een klimaat zorgen waarin veiligheid en ruimte voor herstel centraal staan. In het Respijthuis wordt geen behandeling geboden.

Dagrespijt

Overdag behoefte aan een luisterend oor of steun? Neem dan contact op met het Respijthuis en informeer naar de mogelijkheden van dagrespijt.

Maximaal twee weken

Een verblijf in het Respijthuis kan variëren van 1 dag tot maximaal twee weken, afhankelijk van de specifieke herstelwensen van de cliënt. Een Respijthuis is een aanvulling op de lopende ambulante behandeling (via GGZ, huisarts, etc.) en/of begeleiding (bijv. BW of BZW) en wordt gekoppeld aan een herstelprogramma waarin de gast regie heeft of neemt over zijn eigen herstel.

Het Respijthuis is gevestigd op de Hooigracht in het centrum van Leiden.