Herstellenderwijs

Leidse Regio

Ervaring delen is kennis vermenigvuldigen

In deze lotgenotengroep gaan we in op uiteenlopende onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen wanneer je herstellende bent van psychische problemen, een verslaving, dak- en thuisloosheid of andere ontwrichtende gebeurtenissen. Samen bepalen we het (hoofd)thema van de komende maand dat we in de weken daarna verder uitdiepen. Je kunt daarbij denken aan onderwerpen als ‘Spiritualiteit’, ‘Omgaan met terugval’, ‘Schaamte’, ‘Eenzaamheid’, ‘Familiebanden’, ‘Intimiteit’ of ‘Perfectionisme’. Het onderwerp van de maand wordt bekend gemaakt via de website van Lumen. De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige gespreksleiders. Je kunt op ieder moment aanhaken, aanmelden is niet nodig. Deze groep is ook bedoeld voor (beginnende) ervaringsdeskundigen die hun kennis van universele herstelthema’s willen uitbreiden. De groep start op 5 september 2019.

Informatie

Voor wie?

Voor iedereen die te maken heeft (gehad) met psychische of psychosociale problemen, of een verslaving. Voor alle (aspirant)ervaringsdeskundigen die hun gezamenlijke ervaringskennis willen vergroten.

Tijdsinvestering

Wekelijks op donderdag van 11.00 tot 12.30 uur

Locatie

Inloophuis Psychiatrie, Hooigracht 12-14 Leiden

Informatie

Katrien van Meel katrienvanmeel@lumen-hollandrijnland.nl
(best bereikbaar via email of whatsapp)

Kosten

Gratis

Vragen?