Project Time Out

Duin- en Bollenstreek

Binnen de Duin en Bollenstreek wordt met de inzet van ervaringsdeskundigen en leertafels een gezamenlijke intersectorale multidisciplinaire team en werkwijze ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van de specifieke complementeren expertise van de verschillende sectoren (GGZ, VG, maatschappelijke opvang en verslavingszorg)

Een dergelijke aanpak gericht op samenwerking zal leiden tot snellere actie waar sprake is van multiproblematiek bij mensen die dreigen uit te vallen bij Beschermd Wonen omdat huidige ondersteuning door hoofdbehandelaar onvoldoende is.

Tijdelijke opvang op een kleinschalige locatie is mogelijk waarbij het intersectorale team een specifiek begeleidingsplan opstelt.

Doel van het project 

  • Zorg en opvang voor mensen waar op dit moment geen passende plek voor is in de Duin – en bollenstreek.
  • Preventief interventies inzetten om erger te voorkomen
  • Samenwerken met diverse organisaties met als doel de-escalatie en werken aan herstel
  • De leertafels worden ingezet om casussen te bespreken en hierin verschillende betrokkenen mee te laten denken/doen.
  • Ontschotting tussen zorgaanbieders
  • De pilot monitort wat nodig is om cliënten zelfstandig te laten wonen maar ook de
    doorstroommogelijkheden en brengt de woonbehoefte van cliënten met Multi problematiek in kaart

Mail voor meer informatie over het project  

Meld casuïstiek