Ondersteuning bij re-integratie

Duin- en BollenstreekLeidse RegioRijnstreek

Eind zomer 2016 startte de arbeidsmarktregio Holland Rijnland met de opzet van een breed samenwerkingsverband om mensen met psychische aandoeningen optimaal te ondersteunen en toe te leiden naar werk. Samen met partijen uit de gehele regio brengt ook Stichting Lumen haar expertise in en geven wij vanuit cliëntperspectief mede vorm aan een innovatieve werkwijze in Holland Rijnland.

Door middel van casuïstiek-overleg is de samenwerking onderzocht en tegelijkertijd tot stand gebracht. In het najaar van 2016 werd een start gemaakt met casuïstiekbijeenkomsten waarin vastgelopen re-integratietrajecten worden besproken en die, mede met subsidies vanuit de landelijke overheid worden vlot getrokken. In deze bijeenkomsten wordt expertise gebundeld, informatie rond wet- en regelgeving gedeeld en komen knelpunten aan het licht.

De casuïstiekoverleggen worden vanaf zomer 2019 niet meer alleen centraal in de Leidse regio georganiseerd. Ook in de Duin- en Bollenstreek en in de Rijnstreek is nu een apart casuïstiekoverleg. In de Duin- en Bollenstreek is bovendien de antistigma-campagne Opgenomen op de Werkvloer gestart. Overkoepelende doelstelling van dit initiatief is het creëren van een positieve, realistische beeldvorming rond werknemers/werkzoekenden met psychische problematiek in de Duin- en Bollenstreek. Informatie over deze campagne bij mvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl of tel.: 06-538 317 54.

Heb je een achtergrond met psychische problematiek of ben je een professional in de arbeidstoeleiding en wil je meer weten over dit platform wend je dan tot jeaninespeckman@lumen-hollandrijnland.nl (belangenbehartiging/casuïstiek) of mvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl (belangenbehartiging/beleidsadvisering).