Ondersteuning bij re-integratie

Duin- en BollenstreekLeidse RegioRijnstreek

Eind zomer 2016 startte de arbeidsmarktregio Holland Rijnland met de opzet van een breed samenwerkingsverband om mensen met psychische aandoeningen optimaal te ondersteunen en toe te leiden naar werk. Samen met partijen uit de gehele regio brengt ook Stichting Lumen haar expertise in en geven wij vanuit cliëntperspectief mede vorm aan een nieuwe werkwijze in Holland Rijnland.

Door middel van casuïstiek-overleg is de samenwerking onderzocht en tegelijkertijd tot stand gebracht. In het najaar van 2016 werd een start gemaakt met casuïstiekbijeenkomsten en inmiddels zijn er hiervan twaalf georganiseerd. In deze bijeenkomsten wordt expertise gebundeld, informatie rond wet- en regelgeving gedeeld en komen knelpunten aan het licht. Lees hier de Notitie Arbeidsparticipatie GGZ-doelgroep – Samenwerkingsproces in beeld in Holland Rijnland. September 2018 organiseerde het samenwerkingsverband een kennisfestival. Lees en bekijk hier het informatieve (foto)verslag en hier een informatief verslag vanuit cliëntperspectief.

Heb je een achtergrond met psychische problematiek en wil je meer weten over de mogelijkheden van dit platform wend je dan tot jeaninespeckman@lumen-hollandrijnland.nl of mvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl.