Expertiseteam Time-Out

Duin- en Bollenstreek

In de Duin- en Bollenstreek is het expertiseteam Time-Out beschikbaar, dat meedenkt bij vastlopende zorg en ondersteuning bij mensen met complexe problematiek. Het team komt snel in actie en doet wat nodig is. In het team zijn ook ervaringsdeskundigen beschikbaar die vanuit specifieke expertise kunnen aansluiten bij de leefwereld van mensen die de grip op hun leven kwijt zijn. Vliegende Brigadiers van Stichting Lumen Holland Rijnland werken in dit team aanvullend op de begeleiders van zorgorganisaties.

Heb je als begeleider, cliëntondersteuner of behandelaar te maken met complexe situaties bij de mensen die je ondersteunt? Denk hierbij aan:

– een situatie waarbij extra expertise nodig is;
– waarbij situatie verergert omdat iemand lang op een wachtlijst staat;
– mensen die niet de juiste zorg krijgen gezien de complexe problemen;
– mensen die op straat komen te staan.

Loop je vast in bepaalde situaties en heb je behoefte aan een team* dat vanuit verschillende invalshoeken meedenkt: neem dan contact op met het Time-Out Expertiseteam, samengesteld vanuit verschillende organisaties.
Wij kunnen snel in actie komen en doen wat nodig is, zonder langdurige procedures.
Wij kunnen ervaringsdeskundigen inzetten die vanuit specifieke expertise kunnen aansluiten bij de leefwereld van mensen die de grip op hun leven kwijt zijn.

Coördinator van de outreachende onafhankelijke ervaringsdeskundige cliëntondersteuning van Stichting Lumen in de Duin- en Bollenstreek, is Laura Karsters laurakarsters@lumen-hollandrijnland.nl / 06- 28655720.

*Het team bestaat uit de volgende organisaties:
’s Heeren Loo, Leger des Heils, Binnenvest, Rivierduinen en Lumen Holland Rijnland.

Meer informatie