Duin- en BollenstreekLeidse RegioRijnstreek

Vliegende Brigadier

Ben je op zoek naar leuk vrijwilligerswerk, waarbij je ervaring kan opdoen in een betekenisvolle functie en waarin je je kan ontwikkelen tot ervaringsdeskundige? Ga dan als vrijwilliger bij de Vliegende Brigade aan de slag!

Wat is de Vliegende Brigade?

De Vliegende Brigade is een team van ervaringsdeskundige vrijwilligers, die mensen bijstaan die zich in een kwetsbare positie bevinden. Denk aan psychische problemen, verslaving, schulden of vereenzaming.
Het gaat vaak om mensen die moeite hebben om hulp te accepteren, laat staan te vragen. Sommige mensen komen zelden de deur uit. Daarom proberen de Vliegende Brigadiers actief contact te leggen met deze mensen, o.a. door bij mensen thuis langs te gaan.

Vrijwilligers met eigen ervaring

Vliegende Brigadiers hebben zelf ervaring op het gebied van psychische en psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, schulden of isolement.
Door de inzet van hun ervaringsdeskundigheid, door hun vermogen om de ander te begrijpen en om mee te voelen, en omdat ze heel nadrukkelijk geen professionele hulpverleners zijn, is het voor hen vaak makkelijker dan voor anderen om in contact te komen met mensen in een kwetsbare positie. Eenmaal in contact kunnen de Brigadiers een hoopvol voorbeeld zijn.

Wat doet de Vliegende Brigade?

De Vliegende Brigadiers zijn werkzaam in verschillende wijken in Leiden en Alphen aan den Rijn.
Het doel is in eerste instantie om in contact te komen met mensen in een kwetsbare positie, om een luisterend oor te bieden, begrip te tonen voor de situatie en mensen vanuit de eigen ervaring van de vrijwilliger een steuntje in de rug te bieden.
In tweede instantie brengen de vrijwilligers eventuele wensen, behoeften en hulpvragen in kaart. En helpen mensen, indien gewenst, om weer mee te gaan doen in de samenleving of gebruik te maken van (buurt)voorzieningen of zorg- en welzijnsorganisaties.

De Vliegende Brigadiers komen meestal bij mensen thuis langs. Indien gewenst kunnen afspraken ook gepland worden op onze locatie in Leiden (kantoor Lumen Holland Rijnland, Hooigracht 12-14 ) of Alphen aan den Rijn (De Jozef, Hoflaan 7)

Vanwege de coronamaatregelen vinden de meeste afspraken bij voorkeur via (beeld)bellen plaats.

 

Meer informatie