Leidse Regio

Praktijklessen Ervaringsdeskundigheid

 ‘Het belangrijkste in communicatie is horen wat niet gezegd wordt.’

Verfijn je vaardigheden!

Werken als ervaringsdeskundige is mensenwerk. Vakinhoudelijke kennis is daarbij natuurlijk belangrijk, maar het zijn meestal je emotionele intelligentie, de juiste houding en communicatieve vaardigheden waarmee je voor een ander het verschil maakt. Jijzelf bent daarbij het belangrijkste instrument. In de Praktijklessen Ervaringsdeskundigheid breid je je gereedschapskist verder uit met diverse ‘soft skills’. We bootsen situaties na uit de dagelijkse praktijk van de ervaringsdeskundige en gaan aan de slag met praktische oefeningen. Nieuwe vaardigheden kun je meteen in een vertrouwde kring van collega’s uitproberen, automatiseren en bijslijpen. De ervaringsgerichte workshops zijn bedoeld voor iedereen die graag zijn of haar palet aan vaardigheden wil vergroten. De workshops vinden plaats op de Hooigracht en zijn los van elkaar te volgen. Heb je acht of meer workshops uit deze reeks gevolgd, dan ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

  • Breid je gereedschapskist uit met nieuwe vaardigheden
  • Vergroot je zelfvertrouwen als ervaringsdeskundige door te doen
  • Geschikt voor beginnende als voor gevorderde ervaringsdeskundigen
  • Gratis voor alle vrijwilligers en medewerkers van Lumen

Programma najaar 2022


Praktijkles 6 september:
Het ijs breken

Je wilt een nieuwe gast, deelnemer, cursist of cliënt een warm welkom bieden en een band scheppen – maar je houd je niet van small-talk? Leer dan in deze workshop hoe je met wildvreemden moeiteloos een interessant gesprekje aanknoopt zonder het maar één keer over het weer te hoeven hebben. Zo baan je ongemerkt het pad naar een diepgaander gesprek.

Praktijkles 20 september: Rapportages schrijven

Je bent cliëntondersteuner, consulent crisiskaart, of medewerker in het STIP of het respijthuis en moet je gesprekken met klanten vastleggen zodat collega´s en cliënten zelf de inhoud ervan later kunnen teruglezen. Hoe doe je dat? Leer hoe je een gesprek beknopt, doelmatig en respectvol weer kunt geven in een schriftelijk verslag.

Praktijkles 4 oktober: Present zijn, afstemmen en invoegen

De presentiebenadering van grondlegger Andries Baart stelt dat goede zorg vraagt om kunnen afstemmen op de ander en aansluiten bij iemands leefwereld. De relatie tussen hulpbieder en hulpvrager is daarbij belangrijker dan een bepaalde methodiek of stappenplan, of het behalen van doelen. Vandaag onderzoeken we wat een presente houding inhoudt en oefenen we dit met elkaar.

Praktijkles 18 oktober: Impliciet eigen ervaringen inbrengen

Waar of niet waar: ‘Ondersteuning door een ervaringsdeskundige bestaat daarin dat hij of zij vertelt over de eigen ervaringen met ontwrichting en herstel’. Niet waar! Ontdek in deze workshop manieren om als ervaringsdeskundige jouw eigen ervaringen in te zetten ten behoeve van de ander, zonder het ook maar één keer over jezelf te hebben.

Praktijkles 1 november: Empathisch luisteren en samenvatten

Goed kunnen luisteren is één van de belangrijkste vaardigheden van de ervaringsdeskundige. Je laat onder andere zien dat je aandachtig hebt geluisterd door de woorden van je gesprekspartner af en toe samen te vatten. Zo kun je bovendien nagaan of je de boodschap van de ander goed hebt begrepen. Het dwingt je om na te denken wat de ander werkelijk zegt voordat je hierop reageert. Je zult in deze workshop ontdekken dat goed luisteren en samenvatten minder eenvoudig is dan het op het eerste gezicht lijkt.

Praktijkles 8 november: Gevoelsreflecties geven

Wil je dat de ander zich écht serieus genomen, begrepen en gehoord voelt? Maak dan gebruik van gevoelsreflecties. Met een gevoelsreflectie vat je de boodschap van de ander samen in jouw eigen woorden. Daarbij richt je je niet op de feitelijke informatie (zoals in de vorige workshop) maar vooral op de emotionele lading die doorklinkt in iemands toon, gezichtsuitdrukking of lichaamshouding. Je zult in deze workshop merken dat je met een rake gevoelsreflectie nóg beter bij de ander aan kunt sluiten.

Praktijkles 29 november: Eerste hulp bij crisis

Weet jij wat je moet doen wanneer iemand in een ernstige psychische crisis verkeert? Wanneer bel je 112, wanneer komt de crisisdienst? Leer een crisis herkennen, wat je beter wel en niet kunt doen in een crisissituatie en hoe ver jouw verantwoordelijkheid als vrijwilliger van Lumen reikt. Maak bovendien kennis met manieren waarop een crisis te voorkomen is.

Praktijkles 20 december: Omgaan met een bezoeker met suïcidale gedachten

In je (vrijwilligers)werk bij Lumen kun je te maken krijgen met mensen die het leven als zodanig uitzichtloos ervaren dat zij de dood als enige mogelijkheid zien om aan hun lijden te ontsnappen. In deze workshop bespreken we hoe je mensen met suïcidale gedachten kunt steunen, wat je kunt doen als je het niet vertrouwt, en hoe je ondertussen voor jezelf zorgt.

Voor wie?

Voor alle vrijwilligers en teamleden van Stichting Lumen Holland Rijnland.

Tijdsinvestering

Voorbereiding is niet nodig. Heb je minimaal 8 bijeenkomsten bijgewoond, dan ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

Data, tijden & locatie

De Praktijklessen Ervaringsdeskundigheid vinden plaats op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (deur open vanaf 9.45 uur) in de voorlichtingsruimte op de eerste verdieping van Hooigracht 12-14.

Aanmelden

Aanmelden is niet nodig.

Kosten

Gratis

Meer informatie?

Heb je nog vragen? Stuur een bericht naar katrienvanmeel@lumen-hollandrijnland.nl 

 

Er zijn geen activiteiten gepland.

Volledige agenda