Leidse Regio

Inspiratie sessies ervaringsdeskundigheid

Op weg naar een Regionale academie voor ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen vervullen een steeds belangrijkere rol in de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein, in zowel betaalde als onbetaalde functies. Goede scholing van deze relatief nieuwe beroepsgroep is daarbij onmisbaar. GGZ Rivierduinen en Stichting Lumen Holland Rijnland slaan de handen ineen om de opleiding van ervaringsdeskundigen samen vorm te geven. Naast de basiscursussen voor beginnende ervaringsdeskundigen organiseren we daarom vanaf september 2023 ook gezamenlijk een reeks lezingen en workshops over onderwerpen die relevant zijn voor iedereen die eigen ervaringen met psychische en/of psychosociale ontwrichting en herstel in zet in het werk. De lezingen zijn bedoeld voor alle (ervarings)vrijwilligers en medewerkers met interesse in ervaringsdeskundigheid van Stichting Lumen en Ggz Rivierduinen. Deelname is gratis maar aanmelden is noodzakelijk via j.dejager@rivierduinen.nl. Graag even vermelden voor welke lezing(en) of workshop(s) je je opgeeft.

Programma 2023

Maandag 11 september van 14.30 – 16.30 uur
Dramadriehoek en winnaarsdriehoek
/ Marja Griffioen

En als het dan zo is
Leg ik mijn pad naast het jouwe
En loop ik met je mee…..
     (Gerdine Smit)

Als ervaringsdeskundigen leggen we ons eigen (herstel-)pad naast dat van de ander. De ander die ons opzoekt of die ons toevallig tegenkomt. Hoe doen we dat? En vanuit welke plek doen we dat? Wat nemen we mee uit onze geschiedenis dat de relatie met de ander (mede-)bepaalt? In deze workshop onderzoeken we de zogenoemde ‘Dramadriehoek’ en de zogenoemde ‘Winnaarsdriehoek’. Deze concepten komen uit de Transactionele Analyse en kunnen een helder inzicht geven in onze communicatiepatronen. Centraal staat de vraag hoe wij effectief en herstelgericht onze rol als ervaringsdeskundige kunnen invullen.

>>> Sandifortdreef 19 (gebouw Rijnveste) in Leiden, ruimte F.4.42

Maandag 9 oktober 15.30 – 17.30 uur
Werken met je kwetsbaarheid
/ Katrien van Meel

Na een lange worsteling voel je je weer voldoende hersteld om betaald of onbetaald werk aan te kunnen. Hoe kun je in deze fase van je herstel jouw dromen en ambities ruim baan geven en tegelijkertijd rekening blijven houden met eventuele kwetsbaarheden of (rest)klachten? In deze interactieve workshop onderzoeken we met elkaar wat we nodig hebben om tot bloei te komen in het werk. Wat zijn randvoorwaarden om goed te kunnen functioneren, waar moeten leidinggevende en collega’s  rekening mee houden, wie vraag je om hulp en wanneer? Ook bespreken we de voor- en nadelen van je ziek melden.

>>> Hooigracht 12, Leiden, voorlichtingsruimte (1ste verdieping)

Dinsdag 7 november 15.00 – 17.00 uur
Traumasensitief werken en mentaliseren
/ Inge Filemon en Janice de Jager

Traumatische ervaringen in het leven van een kind of volwassene kunnen grote gevolgen hebben. Als ervaringswerker of ervaringsvrijwilliger kom je waarschijnlijk regelmatig in aanraking met mensen die worstelen met de gevolgen van deze ingrijpende gebeurtenissen. Mogelijk heb je hier zelf ook mee te maken gehad. Traumasensitief werken kan helpen om de stress bij deze mensen te verminderen en te begrijpen waar gedrag vandaan komt. Maar wat houdt traumasensitief werken precies in? En hoe doe je dat als de ervaring van de ander aan je eigen ervaring raakt? Traumasensitief werken kan pas als je kunt reflecteren op jezelf en je eigen thema’s/trauma’s herkent en erkent. In deze workshop gaan we verder in op:

  • Traumasensitief werken; wat is het? En wat vraagt het van je als ervaringswerker/vrijwilliger?
  • Het belang van reflecteren en mentaliseren

>>> Sandifortdreef 19 (gebouw Rijnveste) in Leiden, ruimte A.1.11 (drecht)

Eerdere activiteiten

GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen Holland Rijnland, de Binnenvest en Parnassia/Brijder willen in de toekomst de opleiding van ervaringsdeskundigen zoveel mogelijk onder één dak gaan brengen in een Regionale Academie Ervaringsdeskundigheid. Als opmaat naar deze intensievere samenwerking organiseerden we op 30 augustus 2022 een Inspiratiedag rondom ervaringsdeskundigheid voor alle medewerkers en vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid van deze vier organisaties. Op het programma stonden lezingen van toonaangevende sprekers uit ons vakgebied, interactieve workshops rondom het werken met eigen ervaring, en gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Zie hier onze flyer.

 

Er zijn geen activiteiten gepland.

Volledige agenda