De functie is vanaf 1 mei beschikbaar, in eerste instantie voor een periode van 1 jaar. Een deel van de uren in deze functie is expliciet bedoeld voor de inzet in het Respijthuis in Alphen aan den Rijn.

Als medewerker cliëntondersteuning ben je vooral actief in de individuele cliëntondersteuning. In deze functie staat contact maken, informeren, motiveren en vergroten van keuzemogelijkheden van zorgvragers centraal. Inzet van ervaringskennis is daarbij van grote waarde. Lumen biedt aanvullend op de hulpverlenende organisaties laagdrempelig contact in de wijk.

Als medewerker cliëntondersteuning ben je gekoppeld aan sociale wijkteams van Tom in de Buurt in de regio Rijnstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem) en bied je de beroepskrachten in deze teams aanvullende ondersteuning vanuit de eigen leefwereld en waarbij de volgende onderdelen centraal staan:

 • Informatie en advies: het vanuit de eigen en collectieve ervaringskennis informeren over de mogelijkheden van (informele) zorg en ondersteuning en van herstel en empowerment;
 • Het in de wijk contact maken met mensen van wie vermoed wordt dat zij in
  een sociaal isolement leven vanwege psychische klachten en aandoeningen, psychosociale problematiek of sociale uitsluiting;
 • Samenwerken met collega’s, vrijwilligers en externe partners en inschakelenvan de juiste expertise bij de problematiek waar mensen mee worstelen;

Het team van cliëntondersteuners bestaat uit vier collega’s en meerdere vrijwilligers. Binnen dit team vervul je ook een voorbeeldfunctie voor de vrijwilligers en coach je de vrijwilligers bij hun inzet van ervaringsdeskundigheid in de cliëntondersteuning.

Naast de cliëntondersteuning in de wijk verwachten wij van onze nieuwe collega dat hij/zij gemiddeld 8 uur per week beschikbaar is voor het Respijthuis. De belangrijkste werkzaamheden in het Respijthuis zijn:

 • Zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en een veilig klimaat binnen het Respijthuis. Hierbij hoort een gastvrij ontvangst, begeleiden van de dagelijkse (huishoudelijke) werkzaamheden, het bieden van een luisterend oor en waar nodig een ondersteunend gesprek.
 • Present zijn en het bieden van laagdrempelig contact, waarbij vanuit gelijkwaardigheid gesproken kan worden over specifieke problematiek waar mensen met psychische problematiek mee kunnen worstelen;

Wij zijn op zoek naar een medewerker Cliëntondersteuning/Respijthuis die:

 • kan voorlichten en een klankbord zijn over psychische problematiek zowel theoretisch als vanuit eigen of collectieve ervaringskennis of die hiertoe snelle toegang heeft;
 • de implicaties van leven met psychische problematiek goed weet te herkennen en verwoorden;
 • bereid is te werken vanuit de visie op gelijkwaardigheid en inzet van ervaringskennis die door Stichting Lumen wordt nagestreefd.
  zich gemakkelijk toegang kan verschaffen tot specifieke ervaringskennis van anderen met (chronische) psychische problematiek;
 • bereid is om ontbrekende kennis aan te vullen en door te ontwikkelen;
  beschikt over goede communicatieve vaardigheden en zich kan bewegen tussen en communiceren met verschillende partijen in het werkveld;
 • kennis en vaardigheden heeft als het gaat om de sociale kaart en voorzieningen binnen de maatschappelijke zorg en welzijn;
 • een belangenbehartiger in hart en nieren en bereid om gesignaleerde knelpunten door te zetten.

Als cliëntondersteuner werk je zowel outreachend in de wijk als op één van onze locaties in Alphen aan den Rijn. Vanwege de uitgestrektheid van het werkgebied is bezit van een rijbewijs een pré.

Om een betere afspiegeling van de samenleving te kunnen zijn, willen we kandidaten met een niet-westerse/ allochtone achtergrond uitnodigen om te solliciteren.

Ons aanbod

We bieden een uitdagende functie aan in een vernieuwende organisatie waar voldoende mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen. Stichting Lumen biedt scholing en intervisie voor medewerkers en vrijwilligers.

De arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform CAO Sociaal Werk. Werkdagen en tijden worden in goed overleg overeengekomen. Vanwege de wisselende diensten in het Respijthuis zullen we ook bereidheid om weekenddiensten te doen bespreken.

Ben je geïnteresseerd in de functie? Stuur dan cv en motivatiebrief naar Marcel van der Wal (regiocoördinator) via marcelvanderwal@lumen-hollandrijnland.nl .

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Marcel van der Wal via 06 28693973 of per mail.

Het is mogelijk om te solliciteren t/m 22 april 2022. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 17.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van onze projecten & activiteiten.