ANBI status

Stichting Lumen Holland Rijnland is een stichting onder RSIN 858368559

Stichting Lumen Holland Rijnland heeft ten doel zich in te zetten voor mensen met psychische en psychosociale problematiek in de regio Holland Rijnland met mensen uit de doelgroep en onafhankelijk van zorginstellingen en hulpverleners, Daarbij streeft de stichting ernaar om mensen die met deze problematiek nu of in het verleden worden of zijn geconfronteerd een passende plek in de samenleving te bieden en of te begeleiden naar reintegratie.

Bestuurssamenstelling:  zie pagina bestuur

De bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Medewerkers worden beloond conform de cao Welzijn.

Financieel jaarrekening 2017 vindt u hier.

Verdere relevante informatie is te vinden in de jaarverslagen van de stichtingen die op 28 december 2017 zijn gefuseerd.