Deel je ervaringen met herstel

Op donderdag 5 september start bij Stichting Lumen in Leiden een nieuwe lotgenotengroep: ‘Herstellenderwijs’. In deze gespreksgroep gaan we in op uiteenlopende onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen wanneer je herstellende bent van psychische problemen, een verslaving, dak- en thuisloosheid of andere ontwrichtende gebeurtenissen. Samen bepalen we het (hoofd)thema van de komende maand dat we in de weken daarna verder uitdiepen. Je kunt daarbij denken aan onderwerpen als ‘Spiritualiteit’, ‘Omgaan met terugval’, ‘Schaamte’, ‘Eenzaamheid’, ‘Familiebanden’, ‘Intimiteit’ of ‘Perfectionisme’. Het onderwerp van de maand wordt bekend gemaakt via deze website. De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige gespreksleiders. Je kunt op ieder moment aanhaken, aanmelden is niet nodig. Deze groep is ook bedoeld voor (beginnende) ervaringsdeskundigen die hun kennis van universele herstelthema’s willen uitbreiden.

Datum & tijd: Iedere donderdag van 11.00 – 12.30 uur
Locatie: Inloophuis Psychiatrie, Hooigracht 12-14, Leiden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van onze projecten & activiteiten.