In de Duin- en Bollenstreek is het project Pitstop gestart met subsidie uit het innovatiebudget Beschermd Wonen. Met als doel om samen met ’s Heeren Loo, de Binnenvest, GGZ Rivierduinen, Lumen en het Leger des Heils een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen ten behoeve van het bundelen van expertise en het verzorgen van extra ondersteuning bij het (zelfstandig) wonen van mensen met complexe problematiek. Hierbij zullen ervaringsdeskundigen worden ingezet.

Download hier de vacature.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij Monique van Biezen via mvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl of tel.: 06-538 317 54. Je kunt tot 14 maart solliciteren!